blogers
وبلاگ دانشجویان زیست شناسی سلولی مولکولی - سلول گیاهی و اجزای آن ( قسمت اول )

روش مشاهده سلول گیاهی

 ساده ترین راه مشاهده سلول گیاهی، مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیاز است. اپیدرم فلس پیاز در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ضعیف به صورت سلولهای چند وجهی کشیده ای است که بطور منظم کنار هم قرار داشته و بهم چسبیده اند. چنانچه این اپیدرم را با محلول رقیق یدیدوره آغشته سازیم، هسته سلولها بطور محسوسی مشخص میگردد. در هسته یک یا دو هستک به صورت نقاط روشن دیده می شود. علاوه بر هسته در داخل سلولها ، واکوئل یا (حفره های سیتوپلاسمی) نیز وجود دارد که در ابتدا کوچک و پراکنده هستند و با رشد سلول بهم ملحق شده، حفره هایی واحد و بزرگ را تشکیل می دهند. در سلولهای پیر و مسن که واکوئلها قسمت اعظم فضای درونی آنها را فرا می گیرند، هسته به گوشه ای رانده شده، سایر محتویات سلول به صورت ورقه نازک در اطراف واکوئل مرکزی چسبیده به غشا باقی می مانند. به علت چسبندگی و یکی بودن غشای سیتوپلاسمی با غشای سلولزی، غشای سیتوپلاسمی بطور عادی قابل مشاهده نیست ولی با اضافه کردن چند قطره محلول آب و نمک 20 درصد و ایجاد کیفیت پلاسمولیز غشای سلولی از غشای سلولزی جدا و قابل رویت می گردد.

برای دیدن تصاویری از سلولهای اپیدرم فلس پیاز در زیر میکروسکوپ، اینجا را کلیک کنید

 دیواره یاخته ای

 در پیرامون اغلب یاخته های گیاهی و بعضی از یاخته های جانوری، دیوارهایی به نام دیواره یاخته ای وجود دارند. دیواره یاخته ای در یاخته های گیاهان ساختار نسبتا سخت سلولزی دارد و نوعی اسکلت بیرونی را ایجاد می کند که به این یاخته ها شکل هندسی و نسبتا ثابتی می دهد. این دیواره که دیواره نخستین نامیده می شود، بوسیله پروتوپلاسم زنده یاخته ایجاد می شود و وجود آن اساسی ترین وجه تمایز بین گیاهان و جانوران است.

دیواره بین دو یاخته شامل سه بخش است: هر یک از دو یاخته مجاور هم ، دیواره نخستین را تولید میکند و بین آن دو ، لایه بین یاخته ای به نام تیغه میانی مشترک بین دو یاخته وجود دارد. جنس تیغه میانی از ترکیبات پکتینی، مانند پکتین است. در نتیجه افزایش سن یاخته، ممکن است مواد دیگری ساخته شوند و از سمت داخل یاخته به صورت لایه ای روی دیواره نخستین قرار بگیرند که دیواره دومین یا پسین نام دارد. ارتباط بین دو یاخته از راه پلاسمودسمها صورت می گیرد. پلاسمودسمها در دیواره های نخستین در سوراخ های ریز دیواره ، جایی که دیواره فاقد تیغه میانی است، بوجود می آیند و سیتوپلاسم از آن محلها از یاخته ای به یاخته دیگر جریان می یابد.

تصویری از یک سلول گیاهی

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

 

ادامه دارد...

ارسالی توسط: سید ایمان طباطبایی - دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی -  واحد یزد

imi.biology@gmail.com

منبع: زیست شناسی همدان

( در صورت نیاز به دیکشنری تخصصی زیست شناسی، می توانید از این استفاده کنید )

 

+ نوشته شده توسط محسن حسینی رنجبر در شنبه ۱۴ دی۱۳۸۷ و ساعت 19:2 |